Först publicerad 1995

Tigerungen

Till att börja med ville Torey inte skriva någon uppföljare till RäVUNGEN. När RäVUNGEN gavs ut tyckte hennes redaktör att Sheilas liv efter det att hon lämnat Toreys klass var så grymt att det vore bäst att inte säga något om det. Torey kände också att det skulle vara svårt att skriva en uppföljare till RäVUNGEN eftersom RäVUNGEN hade blivit ”något av en saga” och hade givit läsaren intrycket av att ”de levde lyckliga i alla sina dagar”. En uppföljare skulle göra det ”verkligheten alltför uppenbar”.

I slutändan skrev hon TIGERUNGEN efter att ha utmanats av Sheila, som retfullt påstod att hon aldrig skulle våga.