Först publicerad 1991

Spökflickan

Med SPÖKFLICKAN ville Torey framförallt belysa svårigheterna man som specialist möter när man ska tolka beteendestörningar. Vid tidpunkten då hon skrev SPÖKFLICKAN var hon oroad över antalet människor som allt för lättvindigt ställde populära diagnoser så som satanistiska och rituella övergrepp, personlighetsklyvning och liknande och hon ville visa precis hur svårt det ur en fackmans perspektiv kan vara att bestämma vad som faktiskt pågår – och hur enkelt det är att låta personliga fördomar påverka diagnosen.

SPÖKFLICKAN var den första bok som gjorde förlaget så upprört att de skickade tillbaka manuskriptet för omarbetning. De tyckte inte om det öppna slutet. Eftersom det är en sann historia och inte skönlitteratur, tyckte Torey att det var svårt att komma på ett mer passande slut. Problemet löstes genom att lägga till en lång epilog, som skrevs om femton gånger innan den godkändes.

SPÖKFLICKAN blev Toreys näst mest populära bok efter RäVUNGEN. Den har hamnat på listan över bestseller i fem länder.

Torey är fortfarande inte säker på vad som verkligen hade hänt med Jadie.