Först publicerad 1981

Andras ungar

Den här boken tycker Torey är omöjlig att läsa om. Den skrevs mycket snabbt, omkring 20 sidor om dagen eftersom hon vid den tidpunkten var väldigt upptagen men en ny klass. Därför tog hon sig nästan inte någon tid att läsa igenom den. Hon säger att hon nu inte kan läsa den eftersom ”den faktiskt är ganska dåligt skriven”, vilket förstör berättelsen för henne.

Torey erkänner att ett annat skäl till varför hon inte kan läsa den igen är att ANDRAS UNGAR är något av en ”hämndbok”, som uttrycker hennes frustration över läraren, som i boken gestaltas av Edna, och över ”the mainstreaming law” (en lag som säger att barn med handikapp ska undervisas i normal klassrumsmiljö).

”Det hade antagligen blivit en bättre bok om jag bara hade varit något mindre arg när jag skrev den.”, säger hon.